RADUNO COCKER 28/05/2011

Giudice C. De Giuliani
Tuareg Della Kalesa Class. camp. 1 ECC- B.O.B.
Gessa D’Aran Copo De Nieve Class. camp. 3 ECC
Sahara Della Kalesa Class. inter. 1 ECC.-C.A.C